De doorlichting

Vorig schooljaar werd onze school grondig doorgelicht door een team van inspecteurs. 
Het officiële verslag kan u online vinden op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen.
- Kies voor 'basisonderwijs'
- Vlaams-Brabant
- Kijk bij Scherpenheuvel-Zichem

Voor u als ouder, bezoeker van onze blog , … 
misschien wel de moeite om daar eens een kijkje te nemen!